Avís legal

AVÍS LEGAL DE PARQUETS I PAVIMENTS F. PEINADO


En compliment els preceptes de la Llei Orgànica 15 / 1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altres disposicions legals vigents, PARQUETS I PAVIMENTS F. PEINADO S.L. , amb domicili social al C/ Pallars, 220, 08005 Barcelona, amb CIF b 60985587 i inscrita el Registre de Barcelona Ministeri de l’Interior amb el número 006055487, desitja informar els nostres associats del següent:

 

  1. La informació que rep l’empresa PARQUETS I PAVIMENTS F.PEINADO S.L. als diferents serveis és tractada amb la màxima confidencialitat i seguretat, i incorporada a una base de dades. La informació rebuda és utilitzada exclusivament per l’empresa PARQUETS I PAVIMENTS F. PEINADO S.L. per a propòsits inherents a cada servei i no serà comunicada a tercers tret que l’empresa PARQUETS I PAVIMENTS F. PEINADO S.L. hi estigui obligada per ser informació pública.
  2. Us informem que, mitjançant l’acceptació dels nostres serveis, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de l’empresa PARQUETS I PAVIMENTS F. PEINADO S.L. , per tal de poder prestar i oferir serveis així com per informar-lo en cada moment de nous serveis i millores del mateix.
  3. La informació i les dades són objecte d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades en els termes establerts a la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’empresa PARQUETS I PAVIMENTS F. PEINADO S.L. tractarà aquestes dades amb la diligència deguda per evitar la seva alteració o pèrdua tal com estableix la normativa aplicable.
  4. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi davant l’empresa PARQUETS I PAVIMENTS F. PEINADO S.L. , que serà l’organització responsable del fitxer, mitjançant remissió d’un correu electrònic a l’adreça següent: info@parquetspeinado.com o bé per correu ordinari al domicili C/ Pallars, 220, 08005 Barcelona.
  5. L’empresa PARQUETS I PAVIMENTS F. PEINADO S.L. guardarà les dades de caràcter personal que hagi demanat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. L’empresa PARQUETS I PAVIMENTS F. PEINADO S.L. complirà amb aquesta obligació de conformitat amb allò establert per la normativa aplicable.
  6. La mera transmissió d’informació i/o dades a l’empresa PARQUETS I PAVIMENTS F. PEINADO S.L. per qualsevol via, comporta el consentiment exprés a l’empresa PARQUETS I PAVIMENTS F. PEINADO S.L. a tractar de forma automatitzada aquesta informació i/o dades.